Saigon, April 1966 – – Vien Hoa Dao Blind man’s buff – Những cô gái chơi trò bịt mắt bắt dê trên sân Viện Hóa Đạo April 10, 1966. Saigon

難有的一天 (Saigon, April 1966 )